GALAN - jaunas paaudzes elektriskie katli un apkures ierīces savrupmājām, dzīvokļiem, ofisiem,
vasarnīcām.
Latvija, Rīga, Codes iela 24, LV-1058 * SIA "ALOVS" * tel/fax (+371) 67610688; mob.26761172 
e-mail: galan@alovs.lv
Jaunas paaudzes energotaupības ierīces un ekonomiskās apkures sistēmas
Kā strādā elektrodu (jonu) katls?
 
    Elektrodu (jonu)  katls strādā uz strāvas caurlaides rēķina caur siltumnesēju (ūdeni vai nesasalstošo siltumnesēju
«GALAN-POTOK»).
    Maiņstrāvas pielietošanu nevar nosaukt par elektrolīzi, jo notiek tikai šķidruma jonizācija - jonu svārstības ar frekvenci 50 Hz,
un tādējādi sasilst šķidrums (elektrolīze un elektrodu materiāla pārnese notiek tikai pie līdzstrāvas).
    Elektrodu katls - vienkāršs un ļoti drošs ūdens (šķidruma) sildītājs. Ideāli var strādāt bez elementu aizstāšanas daudzus
gadus (desmitus gadu).
 
Kādi faktori iespaido elektrodu (jonu) katlu darbspējas un darba mūža ilgumu?
 
    Elektrodu (jonu) katla darbam nepieciešams, lai šķidrumam būtu nepieciešamā īpatpretestība (īpatvadītspēja).
    Firmas GALAN katliem īpatpretestībai (īpatvadītspējai) jābūt robežās 2950 - 3150 omu uz cm (320 - 340 Simens/cm) pie
temperatūras 20°C. Izmērīt īpatpretestību var tikai ar aparātu - konduktometru. Palaižot sistēmu nepieciešams izmantot
nesasalstošo siltumnesēju «GALAN-POTOK», kurš neaizsalst līdz - 25°C un ir ar nepieciešamo īpatpretestību
(īpatvadītspēju). Izmantojot darbam parasto ūdeni, to nepieciešams sagatavot. Ūdens sagatavošana veicama ar strāvas
mērījumu uz fāzes pie ūdens temperatūras 15 - 20°C. Ja strāva atšķiras no rekomendētās, pievieno destilēto ūdeni vai parasto
sāli 5 gramus (1 tējkarote) uz 100 litriem (atkarībā no strāvas mērījuma rezultātiem). Šī procedūra ir aprakstīta katla pasē.
    Elektriskais elektrodu (jonu)  katls - tā ir apkures sistēmas daļa. Droša, ilgstoša, bezavāriju katla darba
nodrošinājumam apkures sistēmai ir jāatbilst rekomendētām katla pasē prasībām sistēmai - tai jābūt: atvērta tipa, divcauruļu ar
augšējo iepildi, cauruļu diametrs turp un atpakaļgaitā 32 - 40 mm, padeves statņa augstums ne mazāk kā 2 m, šķidruma
daudzums sistēmā ne vairāk kā 12 litri uz 1 kW katla jaudas.
 
Kāpēc apkures sistēmas uz elektrodu (jonu) katlu bāzes kā likums ir ekonomiskākas un drošākas par sistēmām uz
TEN katlu bāzes?
 
    Neskatoties uz dažām sarežģītībām palaižot apkures sistēmas uz elektrodu katlu bāzes, ņemot vērā dažus ierobežojumus
to pielietojumam (nedrīkst izmantot elektrodu katlu baseiniem, dobēm siltumnīcās, piebraucamajiem ceļiem, pakāpieniem,
jumtiem pret apledojumu un lāstekām) klasiskajā divcauruļu atvērta tipa sistēmā ar augšējo padevi
elektrodu katli ir
ekonomiskāki par TEN katliem, kā minimums par 20 - 30 %.
    Elektrodu katlu ekonomiskums ir pārbaudīts vairāk kā 12 gadus ilgajā montāžas un ekspluatācijas prakses laikā.
Drošums un ekonomiskums tiek nodrošināts ar vienkāršu un uzticamu konstrukciju. TEN katlos vispirms sakarst paši elementi,
bet pēc tam tie ar savu virsmu atdod siltumu šķidrumam.
    Elektrodu katlā sildītāja lomu spēlē pats šķidrums. Caurlaižot strāvu, šķidrums sasilst visā apjomā, kas atrodas katlā.
Izmantojot elektrodus šķidruma sasilšanai var samazināt katla apjomu vairākas reizes salīdzinot ar tādas pašas jaudas TEN
katliem. Elektrodu katla jauda ir atkarīga no šķidruma temperatūras, kurš ietek tajā, un to var iregulēt ar automātiku, atkarībā no
laika apstākļu izmaiņām.
Pie pareizi izbūvētās sistēmas katls startē ar mazu (mazāku par 50 % no nominālas) jaudu, un pie sasilšanas pakāpeniski iziet uz
nominālo jaudu. Mūsdienu automātika ļauj uzturēt komfortablu temperatūru telpā ar precizitāti ± 0,2 °C.
    Ārpilsētas māju apkurei iespējams izmantot nedēļas programmēšanu, un arī mobilos sakarus apkures sistēmu vadībai.
    Tādējādi elektrodu katlu darba ekonomiskums tiek sasniegts izmantojot:
    ·    mazāku sasilšanas inerci (vairākas reizes);
    ·    plūdenu startu;
    ·    mūsdienīgu automātikas pielietojumu;
    ·    divcauruļu atvērta tipa sistēmas izbūvi ar augšējo padevi, ar mūsdienīgiem radiatoriem (izņemot čuguna).
    ·    Drošums un ilgmūžība tiek nodrošināta ar konstrukcijas vienkāršību un mūsdienīgu materiālu pielietojumu.
 
Kas ir histerēze (histerēzes likme)?
 
    Izmantojot «NAVIGATOR» vadības pultis apkures sistēmas normālam darbam nepieciešams fiksēt sistēmas temperatūru pie
ieejas katlā (atpakaļgaitas caurule), pie izejas no katla (turpgaitas caurule) un histerēzi (histerēzes likmi) katram pults kanālam.
Histerēze (histerēzes likme) - tā ir temperatūras starpība starp katla atslēgšanās brīdi un nākamo ieslēgšanos, tiek uzdota katram
kanālam diapazonā no 1 līdz 9°C. Šo parametru mēs rekomendējam iestatīt robežās:
    ·    - atpakaļgaitā 2 - 6°C;
    ·    - turpgaitā 5 - 9°C.
 
Kādas caurules un radiatorus var izmantot apkures sistēmā ar GALAN elektrodu (jonu) katlu?
 
    Apkures sistēmām var tikt izmantotas jebkuras caurules, kuras šim mērķim ir sertificētas. Mēs rekomendējam izmantot
no metāla vai polipropilēna.
 
    Metālplastikāta cauruļu izmantošana ir nevēlama:
    ·    savienojošie elementi būtiski sašaurina caurteces šķērsgriezumu;
    ·    mehāniskie savienojumi bieži tiek pakļauti tecēm, īpaši izmantojot antifrīzu;
    ·    metālplastikāta caurule bieži pakļaujas deformācijai un atslāņojumam pie šķidruma temperatūras svārstībām.
 
    Var izmantot jebkurus mūsdienīgos radiatorus (tērauda, alumīnija, bimetāla).
    ·    Čuguna radiatorus izmantot ir nevēlami, jo tiem ir nozīmīgs šķidruma apjoms, poraina struktūra un tie satur to
izgatavošanas laikā izmantotās formēšanas vielas.
    ·    Lai nodrošinātu katla ilgmūžību un drošu darbību, ieejošo un izejošo cauruļu , un to savienojumu diametrs nedrīkst būt
mazāks par paša katla ieejošo un izejošo cauruļu diametriem.
 
Kā var ar 1 kilovatu apkurināt 200 kvadrātmetrus lielu telpu?
 
        Par iemeslu tādam un līdzīgiem jautājumiem, kā likums, ir nevērīgums.
Par elektrodu katlu jaudu, patēriņu un to spēju apkurināt telpas var uzzināt no dažādiem avotiem. Tie ir reklāmu
materiāli vai informācija, kas ir izvietota mājaslapā
www.mirtepla.ru
    Ir svarīgi atšķirt nominālo katla jaudu (kW) no vidējā elektroenerģijas patēriņa apkures sezonā (kW/h).
    Ir svarīgi atšķirt apkurināmās telpas kvadrātmetrus no kubikmetriem.
    Piemēram var aplūkot telpas apkuri apjomam 200 m3 (platība 80 m2 pie griestu augstuma 2,5 m) ar elektrodu katlu OČAG-5
ar 5 kW nominālo jaudu. Ja telpa ir apdzīvojama, labi siltināta, tad vidējais elektroenerģijas patēriņš apkures sezonā (no
septembra līdz martam) sastādīs apmēram 1 kW stundā, kas atbilst apmēram 25 kW diennaktī (750 kW 1 mēnesī).
    Ja telpa ir neapdzīvojama (pienērs):
    ·    ražošanas telpa ar spēcīgu ventilāciju;
    ·    veikals ar labu apgrozījumu (simtiem pircēju diennaktī);
    ·    automazgātuve.
    Pie tās pašas platības 80 m2 (apjoms 200 m3) vidējais patēriņš apkures sezonā var pārsniegt 1 kW/h vairākas reizes, jo šīm
telpām ir lieli siltuma zudumi.
 
Kā panākt maksimālu  apkures sistēmu ekonomiskumu uz elektrisko katlu bāzes?
 
    Labu rādītāju sasniegšanai nepieciešams:
    ·    lai telpa būtu labi siltināta (saskaņā ar mūsdienu prasībām dzīvojamajām telpām);
    ·    ļoti svarīgi ir pareizi (ievērojot rekomendācijas ekspluatācijas instrukcijās) izbūvēt apkures sistēmu. Nozīmīgas ekonomijas
sasniegšanai ļoti svarīgi ir pareizi izvēlēties automātikas komplektu (vadības ierīces).
    Pie automātikas izvēles ir iespējami sekojošie varianti:
    ·    mehāniska automātika ( mehāniskās vadības ierīces);
    ·    elektroniska automātika (elektroniskas digitālās vadības ierīces).
    Mehāniskā automātika satur drošas, bet primitīvas vadības ierīces (bimetāla termostati, otrā, ceturtā, sestā lieluma kontaktori,
siltuma releji un t.t.). Mehāniskas automātikas vienīgais pluss ir to nelielā cena.
Mehāniskas automātikas trūkumi:
    ·    spēcīgi plaukšķi darbā (paaugstināts troksnis);
    ·    neprecīza, neekonomiska sasilšanas vadība.
    Mehāniskā automātika parasti tiek izmantota neapdzīvojamo, ražošanas, noliktavu, garāžu telpu apkurei, kur troksnim un
ekonomiskumam nav būtiskas nozīmes.
    Elektroniskā automātika strādā daudz klusāk, precīzāk vada sasilšanu, ir ekonomiskākas par mehānisko automātiku (vismaz
par 25 %).
Katrā atsevišķā gadījumā elektronisko vadības ierīču komplekts var būt dažāds. No komplektācijas ir atkarīgs  ekspluatācijas
ekonomiskums (elektroenerģijas patēriņš). Aplūkosim labi siltinātās dzīvojamās mājas apkures piemēru ar platību 80 m2
(apjomam 200 m3) ar elektronisko digitālo vadības ierīču atšķirīgiem komplektiem. Tādai platībai (apjomam) pietiek ar
elektrodu katlu GALAN-OČAG 5 kW Ja par automātikas ierīci izmantot trīskanālu elektronisko  temperatūras regulējošo
indikatoru "NAVIGATOR - 5 kW", vidējais patēriņš apkures sezonā sastādīs apmēram 1 kW/h, kas atbilst apmēram 25 kW/h
diennaktī vai 750 kW/h vienā mēnesī.
    Vadība šajā gadījumā notiek fiksējot šķidruma temperatūru pa diviem kanāliem - atpakaļgaitas (ieeja katlā), turpgaitas (izeja
no katla).
Ja  papildus  izmantot elektronisko telpas termostatu "ISTOPNIK - 103", vadība notiks fiksējot gaisa temperatūru telpā (diapazonā
no + 7°C - + 30°C). Vadība top daudz vienkāršāka. Palielinās istabu temperatūras uzturēšanas precizitāte. Sistēma paspēj reaģēt
uz laika apstākļu izmaiņām diennakts garumā. Patēriņš pazeminās par 15 % un sastādīs diennaktī apmēram 21 kW un mēnesī
apmēram 630 kW.
    Vēl lielāku ekonomiju var sasniegt, ja izmantot gaisa temperatūras diennakts un nedēļas programmēšanu. Pat, ja telpā
pastāvīgi atrodas cilvēki, panākt ekonomiju var uz temperatūras pazemināšanas rēķina nakts laikā. Ja temperatūra telpā
pazeminās par1°C, tiek ekonomēts apmēram 3 % elektroenerģijas. Pazeminot temperatūru telpā pa nakti no 23:00 līdz 8:00 no
25°C līdz 20°C, mēs ekonomējam papildus 8 % elektroenerģijas. Patēriņš sastādīs diennaktī apmēram 19 kW, bet mēnesī 570
kW.
    Ja cilvēki neatrodas mājā  pastāvīgi, bet iet uz darbu 5 dienas nedēļā, tad papildus pazeminot temperatūru pa dienu no 10:00
līdz 18:00 no 25°C līdz 16°C mēs ekonomējam vēl 10 % elektroenerģijas. Patēriņš sastādīs diennaktī apmēram 17 kW un
mēnesī 510 kW.
Ja tiek apkurināta vasarnīca, ar apmeklēšanas režīmu sestdiena un svētdiena, pazeminot temperatūru telpā no 25°C līdz 10°C
no pirmdienas līdz piektdienai, vidējais patēriņš sastādīs diennaktī 12 kW vai 360 kW mēnesī.
    Visi augstāk aplūkotie varianti ir iespējami ar papildus indikatora ISTOPNIK-203 palīdzību (ISTOPNIK-103 vietā).
 
KĀDAS PROBLĒMAS VAR BŪT PIE VARA CAURUĻVADU MONTĀŽAS?
 
     Vara cauruļvadu svarīga problēma ir vara savienojums ar citiem metāliem vienā ūdens cirkulācijas sistēmā. Tieša vara
savienojumu vietās ar tēraudu, cinkoto tēraudu vai alumīniju, rodas elektroķīmiska reakcija, kas izsauc dzelzs, cinka un
alumīnija ātru izšķīdināšanu. Tāpat arī nedrīkst izmantot caurules elektrotehnikas zemējumam. Lai atrisinātu šo parādību
nepieciešams atdalīt šos metālus no vara ar izolējošo starpliku. Pat pie metālu saskares neesamības varš stimulē augstāk
norādīto materiālu koroziju. Šis process ir vara jonu (Cu2+) iedarbības rezultāts, kas iekļuvuši ūdenī vara virsmu vienmērīgas
korozijas rezultātā. Joni nogulsnējas jau radušos korozīvu čūlu vietās, izsauc paātrināto pamatmateriāla postījumu (tērauda,
cinkotā tērauda, vai alumīnija). Pie īpaši bīstamām korozijas formām pieskaitāmas čūla un erozija.
    Čūlveida korozija, tas ir lokāla metāla korozija, notiek vietās, kur ir noārdīta oksīdā aizsargplēve, kas pārklāj caurules virsmu
no iekšpuses, tai kontaktējot ar ūdeni. Aukstas un karstas ūdensapgādes caurulēs, faktori, kuri ir uzskaitīti zemāk, apgrūtina
aizsardzības plēves rašanos vai bojā jau eksistējošo plēvi:
    ·    vara ķīmiskais sastāvs ar piejaukumiem,
    ·    cauruļu iekšējo virsmu nepareiza sagatavošana to ražošanas procesā,
    ·    lodmetāla noplūde uz  cauruļu iekšējo virsmu,
    ·    cietu daļiņu esamība cauruļu iekšpusē (piemēram, smilts), kas tur iekļuva montāžas gaitā vai ekspluatācijas laikā (šeit
arī izriet ūdens filtrācijas prasība gan to padodot sistēmā, gan izmantojot tās skalošanai).
     Erozijas koroziju izsauc arī turbulenta ūdens straume gar cauruļu sieniņām. Tādējādi, ir svarīgi projektētā ūdens plūsmas
ātruma ieturēšana, kā arī lokālu pretestību neesība, piemēram sašaurinājumu, lodmetāla uzplūdumu, nepareizi izpildītiem
atvadiem.
    Apkures sistēmās tērauda savienojums ar varu pieļaujams tikai pie skābekļa satura ūdenī, kas nepārsniedz 0,1 mg/dm3, kas
praktiski iespējams tikai noslēgtās sistēmās. Pat noslēgtā cirkulācijas sistēmā nav rekomendējams pielietot vienā shēmā varu un
alumīnija radiatorus.
Mājaslapas
krieviskajā sadaļa
sākta rakstu sērijas
publikācija par
aprēķinu veikšanu,
nosakot sev
nepieciešamās
apkures sistēmas
parametrus.
Powered by Alovs © 2006. All Rights Reserved.
Designed by
Alex